שקיפות

כדי לערוך אפקט שקיפות על תמונות (למעשה על כל רכיב, לצורך הדגמה נבחרו תמונות):

א. יש לבחור את הרכיב ובפאנל הניהול הימני, בלשונית העיצוב (הלשונית האמצעית בעלת אייקון המברשת) לבחור בלשונית האפקטים תחת External panel (השנייה מימין, בעלת אייקון מטה הקסמים).

ב. בלשונית זו, החלק החמישי הוא - Transparency

את רמת השקיפות קובעים ע"י הגדרת מספר בין 0-100, כאשר 0 הוא אטום לחלוטין ו-100 שקוף לחלוטין.
ברירת המחדל היא 0, כלומר 0% שקיפות.
image-effects-transparency
כאשר מדובר ברכיב עם קישור (תמונה, כפתור), ניתן לקבוע שקיפות במצב מעבר עכבר, או לקבוע מצב שקיפות במצב רגיל ואטום במעבר עכבר, כך שהרכיב יבלוט יותר כאשר העכבר יעבור מעליו.

לשם כך יש לבחור ברשימה הנשלפת תחת External panel באפשרות Image / Image hover ולהגדיר בכל אחת מהן את אחוז השקיפות הרצוי.
בדוגמה זו, במצב רגיל ההגדרות הן 0% שקיפות (כלומר: אטום, המצב הדיפולטי) ובמעבר עכבר - 20% שקיפות.
image-effects-transparency-hover