שקיפות על תמונות

 
 
20% שקיפות
20% שקיפות
 
 
40% שקיפות
40% שקיפות
 
 
60% שקיפות
60% שקיפות
 
 
80% שקיפות
80% שקיפות
 
 
 
20% שקיפות במעבר עכבר
20% שקיפות במעבר עכבר
 
 
40% שקיפות במעבר עכבר
40% שקיפות במעבר עכבר
 
 
60% שקיפות במעבר עכבר
60% שקיפות במעבר עכבר
 
 
80% שקיפות במעבר עכבר
80% שקיפות במעבר עכבר