אפקט צל - Shadow

 
 
אפקטים - ללא צל
ללא צל
 
 
אפקטים - צל סביב התמונה למעט למעלה
צל - סביב התמונה למעט למעלה
 
 
אפקטים - צל סביב כל התמונה
צל - סביב כל התמונה
 
 
אפקטים - צל ימין למטה
צל - ימין למטה
 
 
אפקטים - צל - שינוי צבע הצל
שינוי צבע הצל
 
 
אפקטים - צל  - שינוי חוזק ומרחק מריחה
שינוי חוזק ומרחק המריחה
 
 
אפקטים - צל - שינוי חוזק הצל
שינוי חוזק הצל
 
 
אפקטים - צל - שינוי מרחק הצל
שינוי מרחק הצל