אנימציה בכניסה לדף

כדי לערוך אפקט כניסה למסך באנימציה על תמונות (למעשה על כל רכיב, לצורך הדגמה נבחרו תמונות):

א. יש לבחור את הרכיב ובפאנל הניהול הימני, בלשונית העיצוב (הלשונית האמצעית בעלת אייקון המברשת) לבחור בלשונית האפקטים תחת External panel (השנייה מימין, בעלת אייקון מטה הקסמים).

ב. בלשונית זו, החלק השלישי הוא - Initial Animation.

ישנן 15 אפשרויות אנימציה לכניסת הרכיב למסך, והן מפורטות מתחת לתמונה. ניתן לראות הדגמה של כל האפשרויות בקישור למעלה:
image-effects-initial-animation
1. Fade in - כניסה בהדרגה משקוף לאטום.

2. Fade in up - כניסה משקוף לאטום כלפי מעלה.

3. Fade in down - כניסה משקוף לאטום כלפי מטה.

4. Fade in left - כניסה משקוף לאטום משמאל לימין.

5.Fade in right - כניסה משקוף לאטום מימין לשמאל.

6. Bounce in - קפיצה פנימה.

7. Bounce in up - קפיצה פנימה כלפי מעלה.

8.Bounce in down - קפיצה פנימה כלפי מטה.

9. Bounce in left - קפיצה פנימה משמאל לימין.

10. Bounce in right - קפיצה פנימה מימין לשמאל.

11. Flip in X - כניסה למסך תוך סיבוב על ציר ה X (אופקי).

12. Flip in Y - כניסה למסך תוך סיבוב על ציר ה Y (אנכי).

13. Zoom + in - כניסה למסך בתנועה מקטן לגודל הסופי של התמונה.

14. Pulse - כניסה למסך בפעימות.

15. Shake - כניסה למסך בנענוע.
ב. Duration - קביעת משך זמן הכניסה
כאשר בוחרים באחת האפשרויות בסעיף הקודם, נוספים שני סרגלים מתחת לרשימה הנשלפת.
בסרגל העליון - duration - בוחרים את משך זמן הכניסה (בשניות). ברירת המחדל היא 2 שניות.
image-effects-initial-animation-duration
ג. Delay - קביעת זמן הכניסה (עיכוב מזמן עליית המסך)
בסרגל השני מתחת לרשימה הנשלפת של צורות הכניסה, ניתן לקבוע מתי הרכיב ייכנס למסך: כמה שניות יעברו מזמן עליית המסך עד שהרכיב יעלה.
ברירת המחדל היא 0.5 שניות. המקסימום הוא 5 שניות.
image-effects-initial-animation-delay