סוגי הגלריות במערכת

 
 
Galleries
 
במערכת קמיליו ישנן גלריות מוכנות, הניתנות לעריכה ולשינוי העיצוב.
בכל הגלריות צורת העבודה זהה מבחינת עריכת התוכן ומבחינת העיצוב:
ראו הנחיות לעריכת התוכן (לשונית Content, בעלת אייקון המכחול).
ראו הנחיות לעריכת העיצוב (לשונית Design בעלת אייקון הדף ועיפרון).
צורת העבודה משתנה רק בניהול מבנה הגלריה (לשונית Settings, האמצעית בעלת אייקון גלגל השיניים). לחצו על כל גלריה להנחיות.
 
שימו לב: ישנן במערכת גם גלריות ישנות יותר, שניתנות להקמה רק באמצעות הקמת דף מוכן, והן: Slideshow, Numbered Gallery
גלריות אלו עלולות ליצור תקלות והתנגשויות בקוד, לכן אינן נתמכות יותר ואינן מומלצות לשימוש.

Slider - מצגת תמונות

Galleries
גלריית סליידר (מצגת שקופיות) ניתנת לשינוי עיצוב בדרכים הבאות:
 1. צורת החצים לדפדוף בין התמונות.
 2. צורת החיווי לתמונה הנוכחית.
 3. פרופורציית גובה התמונה לרוחב. בתמונות רוחב נשאיר 65%. בתמונות רבועות יש לשנות ל 100%.
  בפרופורציה אחרת יש לבדוק בניסוי וטעייה.
 4. צורת מעבר התמונות. ברירת המחדל היא Random - שילוב של כל האפשרויות. ניתן לבחור באפשרות אחת מתוך האפשרויות השונות ברשימה הנשלפת.
 5. Stretch ("מתיחה") - כשאפשרות זו מתויגת, התמונה ממלאת את כל המסגרת. יש להשאיר אפשרות זו מתויגת.
 6. משך הזמן (בשניות) בו מוצגת כל תמונה. ברירת המחדל היא 3 שניות.
 7. Paginate (דפדוף) - מאחר ולא ניתן לקבוע מספר תמונות שיופיע בדף, אין אפשרות דפדוף. לכן אין משמעות לאפשרות זו בגלריה.
שימו לב:
ניתן להשתמש בגלריית Slider ליצירת גלריה מסוג Slideshow, ע"י ביטול החיצים והחיווי (בחירה באפשרות הראשונה משמאל) ובחירת מעבר (transition) מסוג רצוי: fade או אחר.
לחץ כאן לדוגמה

Horizontal Thumbnails - תמונות ממוזערות אופקי

Galleries
גלריית Horizontal Thumbnails (תמונות ממוזערות אופקי) ניתנת לשינוי עיצוב בדרכים הבאות:
 1. סוג התמונות הממוזערות: מיקום, צבע רקע, גודל.
 2. צורת החצים לדפדוף בין התמונות.
 3. צורת החיווי לתמונה הנוכחית.
 4. פרופורציית גובה התמונה לרוחב. בתמונות רוחב נגדיר 80%. בתמונות רבועות יש לשנות ל 100%.
  בפרופורציה אחרת יש לבדוק בניסוי וטעייה.
 5. צורת מעבר התמונות. ברירת המחדל היא Random - שילוב של כל האפשרויות. ניתן לבחור באפשרות אחת מתוך האפשרויות השונות ברשימה הנשלפת.
 6. Stretch ("מתיחה") - כשאפשרות זו מתויגת, התמונה ממלאת את כל המסגרת. יש להשאיר אפשרות זו מתויגת.
 7. רווח (בפיקסלים) בין התמונות.
 8. משך הזמן (בשניות) בו מוצגת כל תמונה. ברירת המחדל היא 3 שניות.
 9. Paginate (דפדוף) - מאחר ולא ניתן לקבוע מספר תמונות שיופיע בדף, אין אפשרות דפדוף. לכן אין משמעות לאפשרות זו בגלריה.

Vertical Thumbnails - תמונות ממוזערות אנכי

Galleries
גלריית Vertical Thumbnails (תמונות ממוזערות אנכי) ניתנת לשינוי עיצוב בדרכים הבאות:
 1. צורת החצים לדפדוף בין התמונות.
 2. פרופורציית גובה התמונה לרוחב. בתמונות רוחב נגדיר 50%. בתמונות רבועות יש לשנות ל 100%.
  בפרופורציה אחרת יש לבדוק בניסוי וטעייה.
 3. צורת מעבר התמונות. ברירת המחדל היא Random - שילוב של כל האפשרויות. ניתן לבחור באפשרות אחת מתוך האפשרויות השונות ברשימה הנשלפת.
 4. Stretch ("מתיחה") - כשאפשרות זו מתויגת, התמונה ממלאת את כל המסגרת. יש להשאיר אפשרות זו מתויגת.
 5. משך הזמן (בשניות) בו מוצגת כל תמונה. ברירת המחדל היא 3 שניות.
 6. רווח (בפיקסלים) משמאל ומימין בין התמונות הממוזערות (כשמוגדרות 2 תמונות בשורה).
 7. רווח (בפיקסלים) מעל ומתחת לתמונות הממוזערות.
 8. מספר התמונות הממוזערות בשורה, ניתן לבחור 1 או 2 בלבד.
 9. מספר השורות של התמונות הממוזערות. ניתן לבחור בין 2 ל- 6.
 10. Paginate (דפדוף) - מאחר ולא ניתן לקבוע מספר תמונות שיופיע בדף, אין אפשרות דפדוף. לכן אין משמעות לאפשרות זו בגלריה.

Carousel - תמונות מסתובבות

Galleries
גלריית Carousel (תמונות מסתובבות) ניתנת לשינוי עיצוב בדרכים הבאות:
 1. צורת החצים לדפדוף בין התמונות.
 2. צורת החיווי לתמונה הנוכחית.
 3. פרופורציית גובה התמונה לרוחב. בגלריה זו מספר תמונות באותו מסך, לכן ברירת המחדל של הגובה היא 35%. ניתן לשנות בניסוי וטעייה.
 4. צורת מעבר התמונות. ברירת המחדל היא Random - שילוב של כל האפשרויות. ניתן לבחור באפשרות אחת מתוך האפשרויות השונות ברשימה הנשלפת.
 5. Stretch ("מתיחה") - כשאפשרות זו מתויגת, התמונה ממלאת את כל המסגרת. יש להשאיר אפשרות זו מתויגת.
 6. משך הזמן (בשניות) בו מוצגת כל תמונה. ברירת המחדל היא 3 שניות.
 7. מספר התמונות שיופיעו בחלון המרכזי. ברירת המחדל היא 3.
 8. רווח (בפיקסלים) בין התמונות.
 9. Paginate (דפדוף) - מאחר ולא ניתן לקבוע מספר תמונות שיופיע בדף, אין אפשרות דפדוף. לכן אין משמעות לאפשרות זו בגלריה.

List Slider - שקופיות עם רשימה בצד

Galleries
גלריית List Slider (שקופיות עם רשימה בצד) ניתנת לשינוי עיצוב בדרכים הבאות:
 1. צורת החצים לדפדוף בין התמונות.
 2. פרופורציית גובה התמונה לרוחב. בגלריה זו מספר תמונות באותו מסך, לכן ברירת המחדל של הגובה היא 50%. ניתן לשנות בניסוי וטעייה.
 3. צורת מעבר התמונות. ברירת המחדל היא Random - שילוב של כל האפשרויות. ניתן לבחור באפשרות אחת מתוך האפשרויות השונות ברשימה הנשלפת.
 4. Stretch ("מתיחה") - כשאפשרות זו מתויגת, התמונה ממלאת את כל המסגרת. יש להשאיר אפשרות זו מתויגת.
 5. משך הזמן (בשניות) בו מוצגת כל תמונה. ברירת המחדל היא 3 שניות.
 6. List Background - צבע הרקע לתמונה בודד ברשימה: במצב רגיל, במצב מעבר עכבר ובמצב בחירה.
 7. Paginate (דפדוף) - מאחר ולא ניתן לקבוע מספר תמונות שיופיע בדף, אין אפשרות דפדוף. לכן אין משמעות לאפשרות זו בגלריה.

Light Box - חלון קופץ עם רקע כהה

Galleries
גלריית Light box (חלון קופץ עם רקע כהה) ניתנת לשינוי עיצוב בדרכים הבאות:
 1. מספר התמונות בשורה.
 2. רוחב התמונה (שימו לב, רוחב צבע הרקע או "המסגרת" נקבע אוטומטית ע"י המערכת, בעת קביעת מספר התמונות בשורה והריווח בין התמונות).
 3. גובה התמונה.
 4. Paginate (דפדוף) - מאחר ולא ניתן לקבוע מספר תמונות שיופיע בדף, אין אפשרות דפדוף. לכן אין משמעות לאפשרות זו בגלריה.

Caption Slider - שקופיות עם כותרת מובנית

Galleries
גלריית Caption Slider (שקופיות עם כותרת מובנית) ניתנת לשינוי עיצוב בדרכים הבאות:
 1. צורת החצים לדפדוף בין התמונות.
 2. פרופורציית גובה התמונה לרוחב. בגלריה זו מספר תמונות באותו מסך, לכן ברירת המחדל של הגובה היא 65%. ניתן לשנות בניסוי וטעייה.
 3. צורת מעבר התמונות. ברירת המחדל היא Random - שילוב של כל האפשרויות. ניתן לבחור באפשרות אחת מתוך האפשרויות השונות ברשימה הנשלפת.
 4. Stretch ("מתיחה") - כשאפשרות זו מתויגת, התמונה ממלאת את כל המסגרת. יש להשאיר אפשרות זו מתויגת.
 5. משך הזמן (בשניות) בו מוצגת כל תמונה. ברירת המחדל היא 3 שניות.
 6. Paginate (דפדוף) - מאחר ולא ניתן לקבוע מספר תמונות שיופיע בדף, אין אפשרות דפדוף. לכן אין משמעות לאפשרות זו בגלריה.

Linked Thumbnails - תמונות מקושרות

Galleries
גלריית Link Thumbnails (תמונות מקושרות) ניתנת לשינוי עיצוב בדרכים הבאות:
 1. מספר התמונות בשורה.
 2. רוחב התמונה (שימו לב, רוחב צבע הרקע או "המסגרת" נקבע אוטומטית ע"י המערכת, בעת קביעת מספר התמונות בשורה והריווח בין התמונות).
 3. גובה התמונה.
 4. Paginate (דפדוף) - מאחר ולא ניתן לקבוע מספר תמונות שיופיע בדף, אין אפשרות דפדוף. לכן אין משמעות לאפשרות זו בגלריה.

Masonry - גלריית פינטרסט

גלריית פינטרסט - Masonry
גלריית Masonry (פינטרסט) ניתנת לשינוי עיצוב בדרכים הבאות:
 1. מספר התמונות בשורה.
 2. רוחב התמונה (נקבע על פי מספר התמונות בשורה)
 3. ריווח בין התמונות - אופקי ואנכי
 4. קישור התמונות לדפים אחרים. ברירת המחדל היא פתיחת התמונה בצורת לייטבוקס.

ניהול התוכן בכל הגלריות

Galleries
הנחיות:
 1. את התמונות יש להעלות דרך Media Library (ספריית המדיה, פאנל ניהול שמאלי הלשונית הימנית), ולא באמצעות Upload שבעריכת הגלריה, כדי לשמור על הסדר.
 2. תמונות כל גלריה יש להעלות לתוך תיקייה, ששמה כשם הגלריה, רצוי עם תאריך (למשל: tables-1.1.14), כדי לשמור על סדר ולהקל על ההתמצאות באתר, גם כשיהיו בו מאות ואלפי תמונות.
 3. את התמונות ניתן לגרור אחת-אחת מפאנל הניהול השמאלי, אך ניתן לגרור גם תיקייה שלמה והתמונות יופיעו בודדות בפאנל הניהול השמאלי.
 4. כדי לערוך תמונה בודדת, יש ללחוץ על אייקון העיפרון מימין לכל תמונה (האייקון נראה רק במעבר העכבר מעל התמונה).
 5. בלחיצה על אייקון העיפרון, פאנל הניהול הימני זז ימינה ותחתיו נגלה מסך עריכה לתמונה, הנראה כך:
Galleries
6. ניתן להחליף את התמונה בגרירת תמונה חדשה לחלון זה
7. שם התמונה במערכת. אין למחוק/לשנות ידנית.
8. שם התמונה: יופיע ככיתוב מתחת התמונה וכאלט (title) של התמונה במעבר עכבר מעליה.
9. אפשרות לקבוע ששם התמונה יופיע רק כאלט ולא ככיתוב מתחת לתמונה.
10. אפשרות לקבוע קישור לתמונה, לדף אחר באתר, או לדף חיצוני: באתר אחר, בפייסבוק וכדו'.
התמונות ניתנות לקישור בכל הגלריות, למעט גלריית Lightbox.
11. הוספת תיאור לתמונה. ניתן לצפייה רק בחלק מהגלריות.
12. בסיום - חוזרים לעריכת הגלריה בלחיצה על החץ.

ניהול העיצוב בכל הגלריות

Galleries
עריכת העיצוב נעשית בפאנל הניהול הימני, בלשונית הימנית (בעלת אייקון המכחול).
בכל הגלריות הרשימה הנשלפת מכילה אותם נתונים:
 1. External panel - התיבה החיצונית המכילה את רכיב הגלריה.
 2. Gallery container - בגלריות בהן התמונה תופסת את כל רוחב התיבה.
 3. Content container - החלק המכיל את כל תוכן הגלריה (התמונות, הכיתובים וכו')
 4. Image title - כותרת התמונה הבודדת
 5. Image description - תיאור התמונה הבודדת
 6. Thumbnail lightbox - מסגרת התמונה הבודדת, בגלריות Lightbox ו- Linked thumbnails.
 7. Thumbnail lightbox hover - מסגרת התמונה הבודדת במעבר עכבר, בגלריות Lightbox ו- Linked thumbnails.
 8. Thumbnail lightbox image - התמונה הבודדת (בגלריות Lightbox ו- Linked thumbnails)
 9. Pagination - המספרים והחצים תחת הגלריה המאפשרים דפדוף בין עמודי הגלריה.
עודכן בתאריך: 22.10.14