אפקט תצוגה - Display Effects

 
 
grayscale
Grayscale - גווני אפור
 
 
grayscale - on hover
Grayscale במעבר עכבר
 
 
grayscale - back to normal on hover
Grayscale - חוזר לרגיל במעבר עכבר
 
 
 
 
blur
Blur - אפקט טשטוש
 
 
blur - on hover
Blur במעבר עכבר
 
 
blur - back to normal on hover
Blur - חוזר לרגיל במעבר עכבר
 
 
 
 
sepia
Sepia - צבע חום "עתיק"
 
 
sepia - on hover
Sepia - במעבר עכבר
 
 
Sepia - back to normal on hover
Sepia - חוזר לרגיל במעבר עכבר