Caption Slider - מצגת עם כותרות

יש להפריד בין תמונות רוחב לתמונות גובה, כדי לשמור על הפרופורציה המקורית של התמונות.

תמונות רוחב:
Desert
Desert
Penguins
Penguins
Hydrangeas
Hydrangeas
Lighthouse
Lighthouse
Chrysanthemum
Chrysanthemum
Jellyfish
Jellyfish
Koala
Koala
Tulips
Tulips
תמונות גובה. לא רצוי להשתמש בהן בגלריה זו, מכיוון שאין שליטה ברוחב הפס מתחת לכיתוב:
Desert1
Desert1
Jellyfish1
Jellyfish1
Tulips1
Tulips1
Hydrangeas1
Hydrangeas1
Penguins1
Penguins1
Koala1
Koala1
Lighthouse1
Lighthouse1