רכיבי מבנה- Structure

הרכיבים בלשונית זו מכילים כלים בסיסיים לעריכת האתר:
Container - קופסה המכילה כל אחת מהקומפוננטות האחרות
Columns - טורים המכילים קומפוננטות אחרות
Tabs - לשוניות המכילות קומפוננטות אחרות
Grid - טבלה מוכנה ניתנת לקביעת טורים ושורות, המכילה תאים המכילים קומפוננטות אחרות
Swipe - לשוניות הניתנות לדפדוף במסך מגע
Page Section - מכיל סקשנים שנבנו מראש
Spacer Line - קו מפריד (HR) מוכן.
Spacer - שומר מקום מוכן.
Side Panel - לשונית הנצמדת לאחד מדפנות המסך וניתנת לפתיחה ולסגירה

** ישנן עוד קומפוננטות בבנייה. יורחב לגביהן כשיהיו שמישות
Components - Structure