פרסום (פיבלוש) האתר

כדי שהתכנים העדכניים ייראו באתר באוויר, יש ללחוץ על כפתור הפרסום (Publish).
כפתור זה נמצא בתפריט המשני של כפתור השמירה.
במעבר עם העכבר על כפתור השמירה (אייקון של דיסקט):יצוף כלפי מעלה תפריט משני:
האייקון הימני בין השלושה, בצורת חץ הפונה כלפי מעלה הוא כפתור הפרסום.
במעבר עכבר עליו תופיע המילה Publish.
לחיצה עליו תפתח חלון קופץ המוודא שהאתר נשמר בטרם הפרסום.
יש לבחור בשמירת השינויים, אחרת אין טעם לפרסם.
פעולת הפרסום תתבצע מיד לאחר שתסתיים פעולת השמירה.
בחלון הפרסום יופיע שם האתר שלכם לאחר המילה Publishing.
בסיום הפרסום תופיע הודעה זו. יש ללחוץ על OK לאישור.