פאנל ניהול ימין

פאנל הניהול הימני מאפשר לערוך את הגדרות האתר, הדפים, והקומפוננטות, כולל אלמנטים של SEO, מבנה וסגנון.
ישנו מבנה צבעוני ללשוניות הפאנל, שעוזר לנהל את ההגדרות בקלות:
סגול - להגדרות האתר
ירוק - להגדרות הדף
וכחול - להגדרת הרכיבים (קומפוננטות)
 
 
component settings
 
page settings
 
site settings