עיצוב הפורום

עיצוב הפורום נעשה בפאנל הניהול הימני, בלשונית העיצוב (הלשונית האמצעית בעלת אייקון המברשת).
ברשימה הנשלפת מ External panel מופיעים כ- 20 חלקים שונים של הפורום הניתנים לעיצוב.

**בחלק מהם ניתן לראות את השפעת ההגדרות בממשק הניהול ובחלקם ניתן לראות את ההשפעה רק בתצוגת האתר.

לפירוט והדגמה - לחצו על כל אחת מאפשרויות העיצוב.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. External panel - מעטפת כל אזור רכיב הפורום:
ניתן לקבוע רוחב, צבע רקע ובורדר, margin, padding.
כאן מודגם צבע רקע אפור.
Forum - Design - External panel

2. Form input - שדות טופס הוספת הודעה
ניתן לקבוע רוחב, צבע רקע, בורדר, גודל וצבע פונט.
כאן מודגם פונט בצבע אדום.
Forum - Design - Form input

3. Form label - כותרת שדה בטופס הוספת הודעה
ניתן לשנות את גודל וצבע הפונט, צבע הרקע, padding ו-margin.
כאן מודגם צבע פונט כחול כהה וגודל פונט 16px.
Forum - Design - Form label

4. Form row - שורה בטופס הוספת הודעה
ניתן לשנות צבע רקע, בורדר, padding ו- margin.
כאן מודגם צבע רקע לבן לכל שורה.
Forum - Design - Form row

5. Forum container - האזור הפנימי המכיל את הפורום
ניתן לקבוע צבע רקע, בורדר, padding, margin.
כאן מודגם צבע רקע צהבהב.
Forum - Design - Forum container

6. Action container - הכפתורים השונים בטופס הוספת הודעה: הודעה חדשה, שלח, סגור.
ניתן להשפיע על צבע הרקע, בורדר, גודל וצבע הפונט, padding ו-margin.
כאן מודגם צבע רקע לבן, padding (דיפון התא) של 5px מכל הצדדים ובורדר אדום בעובי 1px.
Forum - Design - Action container

7. Action - כפתורי פעולה (הודעה חדשה, שלח, סגור)
ניתן להשפיע על גודל וצבע הטקסט (דורסים את הנקבע בסעיף 6), padding, margin ובורדר.
כאן מודגם צבע כחול בגודל 14px.
Forum - Design - Action

8. Send form action - כפתור שלח בטופס הוספת הודעה
ניתן להשפיע על גודל הטקסט, צבע הטקסט, padding ,margin ובורדר.
כאן מודגם צבע טקסט שחור בגודל 16px.
Forum - Design - Close form action

9. Close form action - סגירת חלון הוספת הודעה
ניתן להשפיע על גודל הטקסט, צבע הטקסט, padding, margin ובורדר.
כאן מודגם צבע רקע כחול כהה וצבע טקסט לבן.
Forum - Design - Close form action

10. Form box - האזור המכיל את טופס הוספת הודעה
ניתן לקבוע רוחב וגובה, צבע רקע, בורדר, padding, margin.
כאן הודגם בורדר בצבע אדום מנוקד בעובי 1px וצבע רקע לבן.
Forum - Design - Form box

11. Form cover - האזור בו נמצאת הודעת התודה לאחר שליחת טופס הודעה חדשה

ניתן לקבוע צבע רקע, בורדר, padding, margin
כאן הודגם צבע רקע כחול כהה.
Forum - Design - Form cover

12. Form cover message - הטקסט בהודעת התודה לאחר שליחת הטופס
ניתן להגדיר צבע, יישור וגודל טקסט, ריווח בין שורות, padding, margin, בורדר.
כאן הודגם טקסט בגודל 20px ובריווח שורות 20px.
Forum - Design - Form cover message

13. Indentation spacer - כניסה (ריווח) מימין לתגובות הפנימיות בשרשור
הגדרת גודל כניסת הטקסט מימין, בתגובות בשרשור.
כאן הודגם רוחב של 80px.
Forum - Design - Indentation spacer

14. Author bar - שורת שם כותב ההודעה והתאריך
ניתן להגדיר צבע רקע, padding, margin, בורדר, גודל וצבע פונט לטקסט.
כא הודגם צבע טקסט כחול כהה, בגודל 14px, בולד. בוטלה הגדרת האיטליקס (נטוי) שמגיעה כברירת מחדל.
Forum - Design - Author bar

16. Body - הטקסט בגוף ההודעה
ניתן להגדיר צבע רקע, בורדר, padding ו-margin, צבע טקסט, גודל טקסט, ריווח שורות.
כאן הודגם טקסט בגודל 16px, בצבע כחול כהה וריווח בין שורות 24px.
Forum - Design - Body

17. Message icon - אייקון להודעה ראשית (פתיחת שרשור)
ניתן לטעון תמונה לאזור הרקע ולהגדיר לתמונה גובה, רוחב, בורדר, padding, margin.
כאן הודגם אייקון לפורום באתר למוצרים לבעלי חיים.
Forum - Design - Message icon

18. Sub-message icon - אייקון לתגובה (בתוך שרשור)
הגדרה זו רלוונטית רק כאשר לא מתייגים בהגדרות הפורום באפשרות Talkback mode.
ניתן לטעון תמונה לאזור הרקע ולהגדיר לתמונה גובה, רוחב, בורדר, padding, margin.
כאן הודגם אייקון פרח.
** האייקון אינו נראה בממשק הניהול, אך נראה בצפייה באתר.
Forum - Design - Sub-message icon

19. Thread number - מספר השרשור
הגדרה זו רלוונטית רק כאשר מתייגים בהגדרות הפורום באפשרות Talkback mode.
ניתן להגדיר צבע רקע, בורדר, padding ו-margin, צבע טקסט, גודל טקסט, ריווח שורות.
כאן הודגם טקסט בצבע אדום ובגודל 28px.
Forum - Design - Thread number

20. Thread bullet - אייקון לשרשור הודעות
הגדרה זו רלוונטית רק כאשר לא מתייגים בהגדרות הפורום באפשרות Talkback mode.
ניתן לטעון תמונה לאזור הרקע ולהגדיר לתמונה גובה, רוחב, בורדר, padding, margin.
כאן הודגם אייקון תמונת ורד, ברוחב וגובה 15px, בעלת בורדר בפינות עגולות ברדיוס 15px (כדי ליצור עיגול).

** הגדרה זו אמורה לדרוס את הגדרות Message icon, כאשר נוספות להודעה תגובות והיא הופכת לשרשור. כרגע אפשרות זו אינה פעילה והגדרות אלה דורסות את Message icon גם כשעוד לא נוספו להודעה תגובות.
Forum - Design - Thread bullet