עיצוב הגלריה

gallery-design-01
חלקי הגלריה הניתנים לעיצוב משפיעים על כל הגלריות.
לחלק מהגלריות אין יכולת עיצוב לפרטים - כמו Horizontal thumbnail, Vertical Thumbnails, Vertical list.

החלקים הבאים משותפים לכל הגלריות:

External Panel - מתייחס למסגרת החיצונית של כל הגלריה

Gallery container - מתייחס לחלק הגלריה (חופף בד"כ ל External panel).

Content container - האזור המכיל את כותרת התמונה והתיאור הקצר.

Image title - כותרת התמונה.

Image description - תיאור קצר לתמונה.

Thumbnail lightbox - משפיע בגלריית Lightbox ו- Links בלבד. מתייחס לכל אזור התמונה, כולל הרקע סביבה.

Thumbnail lightbox hover - משפיע בגלריית Lightbox ו- Links בלבד. מתייחס לכל אזור התמונה, כולל הרקע סביבה, במעבר עכבר.

Thumbnail lightbox image - משפיע בגלריית Lightbox ו- Links בלבד. מתייחס לתמונה עצמה, בלי הרקע סביבה.

masonry box - משפיע בגלריית mansory בלבד. הגדרת החלק של התמונה הבודדת (בורדר בד"כ).

Pagination - מתייחס לאזור הדפדוף בין דפי הגלריה, במידה והוגדר שהגלריה תשתרע על מספר דפים
שכפול גלריה:
אם כבר קיים דף גלריה מהסוג הרצוי באתר, ניתן לשכפל אותו
ראו הנחיות לשכפול דף
ולהחליף את התמונות הקיימות בתמונות אחרות.