עדכון טקסט בעורך תוכן

יש לבחור את עורך התוכן המכיל את הטקסט שרוצים לשנות וללחוץ על Open Full Editor בפאנל הניהול הימני.

בלחיצה על Open Full Editor ייפתח חלון קופץ המאפשר עריכת תוכן:
Edit Text Editor

בחלון שייפתח - ניתן למחוק טקסט קיים, להחליף טקסט קיים בטקסט אחר,
להקליד או להדביק טקסט חדש או לערוך טקסט קיים בעזרת פאנל הכפתורים העליון:
להדגיש, לשנות צבע הפונט או צבע הרקע, לשנות יישור טקסט מימין לשמאל או למרכז.
Edit Text Editor