נתוני החשבון

ניתן לנהל את כל פרטי הלקוח ממקום אחד במערכת, כך שיופיעו בכל האתרים שלו ויעודכנו במקום אחד.
באתרי הלקוחות המידע נמשך ממאגר הנתונים של D וכל שינוי / עדכון בפרטי הלקוח שישתנה ע"י נציגי שירות הלקוחות בסיבל, יתעדכן אוטומטית באתרים.

לשם כך יש להכניס את מספר הלקוח ומספר הסיווג של הלקוח.
כל השאר יימשך אוטומטית מבסיס הנתונים של D, מתחתנים או רסט.

1. להגדרת המידע לחצו על כפתור Database בצד שמאל של המסך
Client data
2. במסך שייפתח מלאו מספר לקוח ומספר סיווג (ראשי), כפי שמופיע באפיון או באתר D.
את מספר הלקוח יש להזין בשדה Customer Id
ואת מספר הסיווג בשדה heading
Client data
שימו לב!
פרטים שיוכנסו במסך DATA ידרסו את הנתונים המגיעים מבסיס הנתונים של D
וימנעו עדכון אוטומטי בהמשך
בסיום יש ללחוץ על כפתור Update Business Data
Account data