מבנה ועיצוב הבלוג באתר

כדי שהבלוג ייראה באתר, יש צורך להקים דף בלוג ייעודי ולשייך אותו לבלוג מסוים (ניתן לבנות כמה בלוגים באותו חשבון ולקרוא לכל אחד מהם בדף שונה באתר).