כתבה מסוג Custom

לאחר בחירת סוג הכתבה, יופיע חלון קופץ ובו יש לכתוב את כותרת הכתבה, כותרת המשנה ושם המחבר.
אין חובה למלא בשלב זה את כל השדות ובכל מקרה יש דרך לשנותם מאוחר יותר.
Blog - Editing - Articles
מסך עריכת הכתבה מחולק לשניים:

מימין - אזור המבנה ועריכת הקידום SEO ומשמאל - אזור תוכן הדף.
ראו פירוט מתחת לתמונה.
Blog - Editing - Articles
א. בכל עת ניתן לחזור למסך הקודם באמצעות כפתור Back.

1. כותרת הכתבה (תופיע כפי שהוגדר במסך הראשוני. ניתנת לשינוי בכל עת).

2. כותרת משנה. אין חובה למלא שדה זה.

3. שם המחבר. אין חובה למלא שדה זה.

4. תאריך ושעה
המערכת מכניסה את היום והשעה בה נכתבה הכתבה. אין חובה למלא שדה זה, אך הכתבות מסודרות בבלוג לפי סדר כתיבתן, מהחדשה לישנה ביותר. אם רוצים לשנות את סדר הכתבות ניתן לבחור תאריך מוקדם או מאוחר יותר באמצעות לוח השנה הנפתח בלחיצה בתוך שדה התאריך.

5. עורך התוכן
כאן ניתן להכניס את תוכן הכתבה: טקסט, תמונות, קישורים, קבצים להורדה וכל תוכן אחר שניתן להוסיף בעורך תוכן רגיל באתר.

6. סוג הכתבה. כאן ניתן לבחור בסוג כתבה שונה גם רטרואקטיבית, לאחר שהוכנס תוכן לעורך התוכן.

7. כתובת URL ידידותית. כברירת מחדל מקבלת את שם הכתבה עם מקפים בין המלים. ניתן לשנות את המלים, אך להקפיד להשאיר את המקפים בין המלים.

8. כותרת SEO לדף הכתבה. מוגבלת ל-55 תווים. כותרת זו תדרוס את הכותרת שנקבעה בדף הבלוג הראשי. אם לא הוגדרה כותרת ברמת הכתבה, יחולו הגדרות הבלוג על דף הכתבה.

9. תיאור SEO לדף הכתבה. מוגבל ל 115 תווים. תיאור זה ידרוס את התיאור שנקבע בדף הבלוג הראשי. אם לא הוגדר תיאור ברמת הכתבה, יחולו הגדרות הבלוג על דף הכתבה.

10. מילות מפתח לדף הכתבה. אין מגבלת אורך. מילות מפתח אלה ידרסו את מילות המפתח שנקבעו בדף הבלוג הראשי. אם לא הוגדרו מילות מפתח ברמת הכתבה, יחולו הגדרות הבלוג על דף הכתבה.

11. כתובת קנונית לדף הכתבה. לאנשי SEO ובעלי מקצוע בלבד!

12. תגיות
יש להכניס Enter אחרי כל תגית. תגיות אלה הן מלים המקלות על חיפוש הכתבה לפי נושא מסוים, שם המחבר וכו', מתוך דף הבלוג הראשי. אין מגבלה על מספר התגיות אך יש לקחת בחשבון שיקולי עיצוב (המקום שיתפסו בדף הבלוג הראשי).

כך נראה מסך עריכת כתבה מסוג Custom לאחר הכנסת התכנים:
Blog - Editing - Articles