כניסה לחשבון

 
כדי להיכנס למערכת עם הרשאותיך, יש להיכנס לרשימת האתרים במערכת קמיליו
http://manage.zapweb.co.il/web/admin.aspx#/sites/all/list (רצוי לשמור את הקישור במועדפים)
ולהזין את שם המשתמש והסיסמה שלכם (כפי שקיבלתם מהמנהל הישיר)
כניסה עם מס' הלקוח והסיסמה שלו תאפשר לכם לצפות באתר כפי שהלקוח המעדכן רואה אותו.

log in