יצירת עוגן בעורך תוכן

ישנה דרך קלה ומהירה יותר לקישור לטקסט, כותרת או תמונה בגוף התוכן, ללא צורך בעוגנים.
ראו כאן.
כדי ליצור קישורים למקומות שונים בדף, ניתן לקבוע עוגנים במקומות שונים בתוך עורך התוכן ולקשר אליהם מכל מקום באתר (תפריט, טקסט, תמונה וכדו').

יצירת עוגן נעשית בשני שלבים:
1. קביעת מיקום העוגן - המקום אליו יוביל הקישור.
2. קביעת הקישור אל העוגן.

א. קביעת מיקום העוגן

לצורך הדוגמה, נבחרה כותרת הפיסקה "יצירת חשבון חדש" בדף "ניהול חשבון ונתוני לקוח".
בעת בחירת הכותרת הנ"ל, מופיעות בפאנל הניהול הימני הגדרות הקומפוננטה - במקרה זה Title.
הלשונית השמאלית בפאנל הניהול, בצורת דף ועיפרון, מאפשרת עריכת התוכן של הכותרת, בה גם נקבע שמה.
מתחת לשם הכותרת ולספרות 1-6 (קביעת סוג הכותרת), ישנה אופציה לקביעת קישור ברשימה נשלפת שכותרתה - Link To.
לחיצה על המשולש השחור מימין ל - Link To תפתח רשימה נשלפת, המכילה את דפי האתר ותחתם אפשרויות נוספות לקישור.
נבחר באפשרות anchor = עוגן

בלחיצה על Anchor ייפתח חלון קופץ המאפשר הגדרת שם העוגן.
בשדה Name יש להקליד את שם העוגן. חשוב שיהיה בתווים באנגלית או במספרים.
אין להכניס עברית או רווחים!
רצוי להכניס שם בעל משמעות, שיעזור לנו לזהות את העוגן הזה מבין רבים אחרים.
במקום רווח בין מילים, ניתן להכניס מקף (-) או קו תחתי (_).
אך ניתן לוותר לחלוטין על הרווחים ולהסתפק באותיות גדולות באנגלית בראש כל מלה חדשה.
כאן נבחר השם NewAccount משום ששם הכותרת היא "יצירת חשבון חדש".
בסיום - ללחוץ על Apply

2. קביעת מיקום העוגן בתוך פיסקה

אפשרות שנייה, מומלצת פחות, היא לקבוע את מיקום העוגן בתוך טקסט באמצע פיסקה.
בד"כ עוגן ממוקם על פיסקה שלמה, ולכן עדיף למקמו בכותרת הפיסקה.
רק במקרים בהם אין כותרת ובכל זאת רוצים לקשר לחלק מסוים בטקסט משתמשים באפשרות זו.

1. פותחים את עורך התוכן המכיל את הטקסט הרצוי
2. מסמנים את המילה, המשפט או כל הפסקה ולוחצים על אייקון הקישור
3. בחלון הנפתח בוחרים ברשימה הנשלפת מתוך Link to את האפשרות Anchor
4. רושמים בשדה הריק את שם העוגן -באנגלית או בספרות בלבד! - ומאשרים בלחיצה על OK.
5.

ב. קביעת קישור לעוגן

ניתן לקשר את העוגן במספר צורות: בכותרת, בטקסט רגיל בעורך תוכן, בתפריט ואף בתמונה.

ייתרון בקישור מכותרת, היא נוחות הקישור ממנה, שנעשה בפאנל הניהול הימני, ללא צורך לפתוח עורך תוכן.
יש להכין את הכותרות הרצויות לקישור העוגנים, לקבוע את סוג ה-heading (מ 2-6, אין להשתמש בכותרת h1 יותר מפעם אחת בדף).
לאחר מכן - יש לקבוע את הקישור כך:
א. בפאנל הניהול הימני, בהגדרות הכותרת - Edit Title, יש לבחור ברשימה הנשלפת - Link to - את שם הדף בו נמצא העוגן המבוקש. במקרה זה, הדף בו נמצא גם הקישור - דף "ניהול חשבון ונתוני לקוח".
ב. מימין לרשימה הנשלפת לקביעת הקישור, ישנו אייקון (במעבר עכבר ניתן לראות ששמו link options)לחיצה על אייקון זה תפתח חלון קופץ. בחלון זה יש להגדיר את שם העוגן בשדה path suffix, בדיוק כפי שנכתב במיקום העוגן, בתוספת סולמית (#) לפני השם.
כאן למשל: NewAccount#

בסיום יש ללחוץ על Close.

צורה זו של קישור לעוגן מתוך עורך טקסט, רצויה פחות בגלל סירבול השימוש בה.
עדיף להשתמש באופציות האחרות הנזכרות כאן: מתוך תפריט, כותרות או תמונות.
בקישור לעוגן מתוך עורך תוכן יש להשתמש רק כשיש קישורים בתוך טקסט רציף, והאופציות האחרות אינן מתאימות לשימוש.

יש לפתוח עורך תוכן ולסדר בו את רשימת הקישורים הרצויים.

לסמן את אחד הקישורים, במקרה זה "יצירת חשבון חדש" וללחוץ על אייקון הקישור בשורת האייקונים.
בחלון הקופץ שייפתח (חלון הקישור) יש לבחור בעמוד בו נמצא העוגן - במקרה זה העמוד בו נמצא גם הקישור: "ניהול חשבון ונתוני לקוח".
לאחר מכן יש ללחוץ על האייקון מימין לרשימה הנשלפת Link to (זה שבמעבר עכבר עליו יצוף האלט link-options)לחיצה על אייקון זה תפתח חלון קופץ. בחלון זה יש להגדיר את שם העוגן בשדה path suffix, בדיוק כפי שנכתב במיקום העוגן, בתוספת סולמית (#) לפני השם.
כאן למשל: NewAccount#

בסיום יש ללחוץ על Close.

ראשית, יש ליצור תפריט (מכל סוג, כאן נעשה שימוש בתפריט אנכי).
הבחירה נעשית ע"י גרירת התפריט הרצוי מתיבת הכלים (Toolbox), למקום הרצוי בדף.
ברירת המחדל של כל תפריט הוא קישור למפת האתר (Site map).
במקרה זה אנו רוצים ליצור תפריט בהתאמה אישית, לעוגנים בהמשך הדף (או בדף אחר).
לכן יש לבחור בהגדרות התפריט (פאנל ניהול ימני > לשונית שמאלית - Edit Menu) באפשרות Custom.
בלחיצה על אפשרות Custom ייפתח חלון קופץ לעריכת הקישור.
יש להדביק/להקליד את שם הקישור - במקרה זה "יצירת חשבון חדש"
ולבחור את הדף שבו נמצא העוגן הרצוי ברשימה הנשלפת Link to, במקרה זה - "ניהול חשבון ונתוני לקוח".

לאחר מכן יש ללחוץ על האייקון מימין לרשימה הנשלפת Link to (זה שבמעבר עכבר עליו יצוף האלט link-options)לחיצה על אייקון זה תפתח חלון קופץ. בחלון זה יש להגדיר את שם העוגן בשדה path suffix, בדיוק כפי שנכתב במיקום העוגן, בתוספת סולמית (#) לפני השם.
כאן למשל: NewAccount#

בסיום יש ללחוץ על Close.