יצירת מנוע חיפוש

הוספת מנוע חיפוש לאתר, נעשית תמיד בתוך סקשן, כדי שתופיע בדפי האתר בו-זמנית.
ראשית, יש להיכנס לסקשן הרצוי.

1. כלי מנוע החיפוש נמצא בתיבת הכלים - Toolbox, הלשונית האמצעית בפאנל הניהול השמאלי

2. בקבוצה התחתונה - Advanced

3. הימני בשורה העליונה
Search panel
לגרור את האייקון Search box למקום הרצוי בסקשן.
Search panel
עריכת מנוע החיפוש בפאנל הניהול הימני

1. ראשית, ליישר את מנוע החיפוש (כשהוא בעברית) לימין.
פעולה זאת נעשית בלשונית העיצוב (הימנית, בעלת אייקון המכחול).
יש לבחור ברשימה הנשלפת את האפשרות External panel (ברירת המחדל).
בלשונית הפנימית השמאלית ביותר (Appearance), לבחור בכיוון הטקסט לימין ואף ביישור הטקסט לימין.
Search panel
2. לשינוי הטקסט על כפתור החיפוש - יש לעבור ללשונית השמאלית בפאנל הניהול הימני (בעלת אייקון הדף ועיפרון). בשדה התחתון (המסומן בחץ), בו רשום Search ניתן לכתוב כל מילה רצויה. במקרה זה: חפש.

אם רוצים להשתמש בתמונה במקום בכפתור עם טקסט, אפשר למחוק את הטקסט משדה זה,
אך מאחר ולא ניתן להשאירו ריק לחלוטין, אפשר להקליד שם נקודה או קו, ולהגדיר בעיצוב את צבעו כצבע הרקע, כך שלא ייראה מעל התמונה.
Search panel
3. הגדרת דף התוצאות - הנחיות להקמת הדף יופיעו בהמשך.
ניתן לחזור ולהגדיר אזור זה בסיום, או לעבור עכשיו להגדרות דף התוצאות ולהמשיך אח"כ מהסעיף הבא.
Add Search Box
עיצוב מנוע החיפוש נעשה בלשונית הימנית (בעלת אייקון המכחול) בפאנל הניהול הימני.

לעיצוב כפתור החיפוש - לבחור ברשימה הנשלפת Search Button:
באזור הטקסט (Appearance) - ניתן להגדיר גודל, צבע והדגשת הפונט, כמו גם יישור לימין או לשמאל.
באזור הרקע (Background) - ניתן להגדיר צבע או תמונה ברקע הכפתור.
באזור ה-Layout - ניתן להגדיר padding ו-margin.
באזור האפקטים (Effects) - ניתן להגדיר עיגול פינות וצל לכפתור.
ובאזור המידות (Advanced) - ניתן להגדיר גובה, רוחב וגובה שורה לכפתור.

בנוסף, ניתן להגדיר באזור הרקע תמונה כלשהי שתשמש כפתור (כמו זכוכית מגדלת).
במקרה כזה יש להגדיר גובה ורוחב התואמים את אייקון התמונה
ולמחוק את הטקסט לכפתור, שהוגדר בסעיף 2 לעיל.

מאחר ולא ניתן להשאיר את שדה הטקסט ריק לחלוטין, יש להקליד בו נקודה או קו קטן, ולהגדיר לו צבע כצבע הרקע, כך שלא ייראה מתחת לתמונה.
Edit Gallery
להוסיף דף לאתר בשם "תוצאות חיפוש". ניתן להוסיף דף ריק ולהוסיף לו כותרת ופרורי לחם, עדיף לבחור דף תוכן כלשהו (אודותינו, גלריה וכדו'), ולמחוק את התוכן המגיע מתבניות התוכן.

1. בפאנל הניהול השמאלי, בלשונית האמצעית "תיבת הכלים" Toolbox.

2. בקבוצת Advanced - התחתונה מבין הקבוצות.

3. לגרור לדף את הקומפוננטה Search results (השמאלי בשורה השנייה).

 
Add Search Box
לאחר גרירת הקומפוננטה - הדף ייראה כך:
שינוי העיצוב -
יש לבחור את הקומפוננטה ולעבור לפאנל הניהול הימני, ללשונית העיצוב (הימנית ביותר, בעלת אייקון המכחול).
בלשונית זו ניתן לבחור ברשימה הנשלפת אזורים שונים בקומפוננטה הניתנים לעיצוב:


Add Search Box
1. External panel - כל הקומפוננטה. ניתן לשנות צבע רקע (ברירת המחדל היא אפור בהיר), צבע טקסט, גבול וכדו'.

2. Result counter - מונה תוצאות החיפוש: ניתן לשנות גודל פונט, צבע וכדו'.

3. Result row - שורת תוצאה בודדת, הכוללת את שלושת הסעיפים הבאים. אין צורך לשנות.

4. Result title - כותרת התוצאה: ניתן לשנות צבע, גודל, הדגשה וכדו'.

5. Result body - גוף התוצאה: ציטוט המקום בדף בו נמצאה המילה: ניתן לשנות גודל, צבע, הדגשה וכדו'.

6. Result URL - קישור לדף התוצאה: ניתן לשנות יישור, גודל, צבע, הדגשה וכדו'.