הקמה ועריכה של בלוגים

לאחר הפעלת אפליקציית הבלוג, ניתן להתחיל לבנות ולערוך את תוכן המאמרים/הכתבות.
הדרך הנוחה והנכונה לעשות זאת היא דרך הפורטל, כך ניתן לעבוד במקביל על האתר ועל תוכן הבלוג וצורת העריכה נוחה יותר.

כניסה לעריכת הבלוג בפורטל

עריכת הבלוג דרך הפורטל, נעשית דרך חשבון מנהל האתר (הלקוח).
נשארים בפורטל בתוך חשבון הלקוח, או נכנסים אליו מחדש - כמתואר כאן.

לוחצים על קישור Sites בתפריט השמאלי.
ללחוץ על הקישור Blogs בפינה הימנית העליונה של המסך.
Blog - Editing
ייפתח מסך ניהול הבלוגים.
בהקמה הראשונית, הוא יהיה ריק כמובן.

ישנן שתי דרכים להוספת בלוגים לחשבון:

1. Add new blog - להוספת בלוג חדש. לבחור באפשרות זו.

2. Import blog - ייבוא בלוג (מחשבון אחר או מאותו חשבון). נושא זה נדון בהרחבה בהמשך.
Blog - Editing
בלחיצה על Add new blog ייפתח מסך בו ניתן לקבוע את שם הבלוג, שם המחבר והגדרות SEO שיחולו על הדף הראשי של הבלוג, ועל כל אחד מדפי המאמרים בו, אלא אם יוכנסו בהם הגדרות אחרות.
בסיום - ללחוץ על OK.
Blog - Editing
לאחר האישור, ייפתח מסך הבלוג, ותתאפשר הוספת מאמרים/כתבות.

במסך זה ייראו בהמשך כל הכתבות שהוכנסו לבלוג.
בהנחה שבבלוג ייווצרו במשך הזמן כתבות רבות, ישנו מנוע חיפוש פנימי ואפשרות דפדוף.

בכל עת, ניתן לחזור למסך הקודם בלחיצה על קישור Back, מעל שם הבלוג (צד שמאל למעלה).

הנחיות להוספת כתבות לבלוג.
לאחר פתיחת הבלוג הראשון, ייראה מסך ניהול הבלוגים כך:
Blog - Editing
בצד שמאל יופיע שם הבלוג.

1. Articles - מאמרים: לחיצה על כפתור זה תוביל לחלון עריכת המאמרים.

2. Preview - צפייה: לחיצה על כפתור זה תוביל לצפייה בבלוג באתר. אפשרות זו קיימת רק לאחר שיוך הבלוג לאתר מסוים.

3. Properties - הגדרות: לחיצה על כפתור זו תפתח חלון בו ניתן לשנות את הגדרות הבלוג - שם הבלוג, שם הכותב והגדרות SEO.

4. Export - ייצוא הבלוג. אפשרות זו תידון בפרק ייצוא וייבוא של בלוגים.

5. Delete - מחיקה. מומלץ להימנע ממחיקה של הבלוג מהפורטל. אם רוצים שלא יוצג באתר, ניתן להוריד את הקריאה אליו דרך האתר. מחיקה זו אינה הפיכה ובמקרה של טעות אין אפשרות לשחזור אוטומטי ויהיה צורך בשחזור ידני של כל הבלוג ומאמריו.