הוספת כותרות לדף

להוספת כותרת, בכל גודל, לדף - יש להיכנס לאזור "Basic" בתיבת הכלים בפאנל הניהול השמאלי.
Toolbox - Add Title
תוך לחיצה עם הכפתור השמאלי בעכבר, לגרור את האייקון Title למקום הרצוי בדף.
Add Title
את תוכן הכותרת עורכים בפאנל הניהול הימני. בלחיצה על הכותרת ועם גרירתה בעוד היא מסומנת, בלשונית העריכה (השמאלית עם אייקון הדף ועיפרון) תופיע כותרת Edit Title.

1. ברירת המחדל של תוכן הכותרת היא שם הדף. לשינוי - יש למחוק את תוכן השדה המסומן בחץ מס' 1 ולהקליד את הכותרת הרצויה.

Add Title
2. סדרת הספרות המסומנות בחץ מס' 2 מסמנות את סוג וגודל הכותרת.
כותרת מס' 1 היא ברירת המחדל, והיא ייחודית לכותרת הדף בלבד ומועילה לקידום הדף בגוגל.
לכן אין להשתמש בה לכותרות ביניים באמצע התוכן, אלא רק בכותרות 2-6.
עיצוב הכותרות נעשה פעם אחת לכל האתר, ורצוי לא לשנות אותו מקומית, כי כך לא יושפע משינוי גורף (של צבעוניות, גודל וכדו') בכל האתר.
Add Title
אם בכל זאת מחליטים לשנות את עיצוב הכותרת, יש לבחור בכותרת, ובפאנל הניהול הימני:
1. בלשונית העיצוב (הימנית עם אייקון המכחול)
2. לבחור ברשימה הנשלפת ב heading .
שימו לב: שינוי ברמת ה External panel לא ישפיע על העיצוב.
3. בלשונית הטקסט (השמאלית ביותר מבין החמש) ניתן לשנות את הפונט, הצבע, הגודל, ההדגשה והיישור.

Add Title