הוספת דפי מסחר

ניתן להוסיף דפי קטלוג מסחרי לאתר קיים שכבר נבנה ועוצב בתבניות רגילות.
לפני הוספת הדפים המעוצבים לאתר, יש להקים קטלוג בחשבון הלקוח: לקבוע את הגדרות הקטלוג, לבנות את הקטגוריות ולטעון את המוצרים כמו בעת בניית אתר מסחר רגיל.
רק לאחר שהקטלוג בנוי, מוסיפים את הדפים המעוצבים לאתר התבניתי.