הוספת דף לאתר

כדי להוסיף דף לאתר, יש ללחוץ על סימן ה + (פלוס) ליד ה Site Map בפאנל הניהול השמאלי. הדף שייווסף יופיע כאייטם ראשי בתפריט האתר site Map.
Add page on Sitemap
כדי להוסיף דף בתפריט המשנה לאתר יש לעמוד עם העכבר על הכפתור הראשי, שתחתיו רוצים להוסיף את הדף, ולהקליק בכפתור הימני בעכבר.
ברשימה שתיפתח, יש לבחור באפשרות Add Sub-Item.
Add sub-item
בכל אחת מהאפשרויות לעיל, בהוספת דף ראשי או דף משני (בתת תפריט), ייפתח חלון קופץ המאפשר בחירה בין הוספת דף להוספת קישור.

Add page or link
בעת הוספת קישור:
נפתח חלון קופץ, בו ניתן להגדיר את שם הכפתור ולאן יפנה הקישור (דף נסתר בתוך האתר, קישור חיצוני, בחזרה למעלה, מפה וכדו'), ואת חלון המטרה (באותו חלון או בחלון חדש).

Link Edit
בעת הוספת דף:
נפתח חלון קופץ המאפשר בחירת סוג הדף. ניתן לבחור בדף ריק ולעצב אותו מ-0
וניתן לבחור באחד מעיצובי הדפים המוכנים מראש (Page Templates), ולאשר.
הדף שייבנה יקבל את המבנה המוכן, וניתן לשנותו לפי הצורך (לא משפיע על התבנית).

Choose Category
Choose layout
לאחר אישור הקמת הדף בחלון הקודם, ייפתח הדף החדש במסך הראשי.
יש לקבוע לאיזה דף מאסטר הוא ישוייך, כדי לרשת את מבנה ועיצוב הדף, ה header, footer, side panel והצבעוניות אותה קבענו בדף המאסטר.
קביעת המאסטר נעשית בפאנל הניהול הימני, בחלון Page Settings.
ברירת המחדל היא דף המאסטר שנקבע כדיפולט (בד"כ דף פנימי עם אזור Right), ניתן לשנות זאת ברשימה הנשלפת.
Choose layout
כאשר יש באתר תפריט עם תמונות, יש להכניס את התמונה בחלון זה:
התמונה הראשית ב - Icon 1 (השמאלי)
תמונת ה hover או תמונה נוספת (תלוי בתפריט) ב - Icon 2 (הימני).