הודעות לגולש - Emails

 
כדי להגיע להגדרות הסליקה, יש ללחוץ על כפתור Catalog בתפריט השמאלי (שלישי מלמעלה).
בכניסה נראה חלון ה Dashboard ובו תפריט אופקי עליון המכיל את כל הקישורים הרלוונטיים לעריכת הקטלוג
Ecommerce - Emails
מסך לעריכת הגדרות ההודעות לגולש - Emails - נמצא בתפריט העליון תחת Configurations.
Ecommerce - Emails
בחלון זה ניתן להגדיר את ההודעות שיישלחו לגולש, מסיום ההזמנה ובמהלך ביצועה עד למשלוח.

תרגום לכל ההודעות יצורף בהמשך לאתר זה.

ניתן לשנות את הנוסח, אך חייבים להשאיר את התגיות (המלים באנגלית בתוך הסוגריים המסולסלים), אחרת הנתונים המגיעים מבסיס הנתונים לא ייראו בהודעה בצורה נכונה.

בשדה העליון יש להכניס את הטקסט שיופיע בנושא ההודעה.
בעורך התוכן שתחתיו, יש להכניס את ההודעה כולה.

לנוחיותכם, קובץ וורד ובו ההודעות בעברית - רק להעתיק ולהדביק (ללא שם השדה המסומן בצהוב).

שימו לב - חובה למלא את שדות 5 ו-6.
שאר השדות - אופציונליים לפי דרישת הלקוח.
חלק מהשדות אינם רלוונטיים כלל (קנייה בקופונים וכרטיסי מתנה, חשבונית וקבלה).
1. אישור לגולש על ביצוע ההזמנה ופרטי ההזמנה
Ecommerce - Emails - new order
2. הזמנה בתהליך ביצוע - הודעה לגולש.
Ecommerce - Emails - new order
3. ההזמנה נשלחה - הודעה לגולש
Ecommerce - Emails - In progress
4. ההזמנה בוטלה - הודעה לגולש
Ecommerce - Emails - Completed order / cancelled order
5. הזמנה באתר לא הושלמה - הודעה למנהל האתר
Ecommerce - Emails - Invalid / Unconfirmed order
6. הזמנה באתר הושלמה - הודעה למנהל האתר
Ecommerce - Emails - Recieved payment / New Gift Card
עודכן בתאריך: 5.12.16