ניתן להגיע לעריכת הגדרות הקומפוננטות על ידי לחיצה על הקומפוננטה אותה רוצים לערוך, או להניח את הסמן על הקומפוננטה, לחיצה על לחצן עכבר ימני ובחירת Properties/Style מהרשימה הנשלפת.
שתי האפשרויות יפתחו את פאנל הניהול הימני, המכיל שתי לשוניות: "תוכן" (Content), "הגדרות" (Settings) ו-"סגנון" (Style).
אפשרויות העריכה בלשוניות משתנות בהתאם לקומפוננטה הספציפית.

לדוגמה, כך נראית קומפוננטת תמונה (image):
component settings