ניתן להגיע לעריכת הגדרות הדף באמצעות הקלקה על שם הדף ב site map, או באמצעות הנחת הסמן על שם הדף, לחיצה על כפתור ימני ובחירת Settings מהתפריט הנשלף.
שתי האפשרויות יפתחו את פאנל ניהול ימין, המכיל שתי לשוניות:
Page Settings - הגדרות הדף
Page SEO - הגדרות קידום הדף

הגדרות הדף

בלשונית Page Settings ניתן:
לקשר את הדף לדף מאסטר
לקבוע את שם הדף
לבחור אם הדף נראה בתפריט או לא
לבחור את שפת הדף
ולבחור את אייקוני הדף, שיופיעו בתפריט במקרה של תפריט עם תמונות.
page settings