הגדרות הגלריה

כאשר עומדים עם העכבר על רכיב הגלריה, ניתן לראות בפאנל הניהול הימני את הגדרות הגלריה (Gallery properties) בלשונית השמאלית (בעלת אייקון העיפרון).
בסוגי הגלריה השונים ישנן הגדרות שונות. גלריית "קרוסל" היא המורכבת ביותר, וכוללת את רוב האפשרויות הקיימות גם בגלריות האחרות.

ראו הסבר כל אחת מההגדרות בלחיצה על החץ ליד כל הגדרה.
 
 

1. בחירת סוג הגלריה:
ניתן להעביר את הגלריה לסוג אחר, גם לאחר שנבנתה.
כמובן שהגדרות העיצוב והמבנה ידרשו עדכון, אך כל תוכן הגלריה: התמונות, שמותיהן והתיאורים לא יאבדו.


2. בחירת כפתורי הדפדוף
האפשרות הראשונה משמאל (הריבוע הלבן הריק) מבטלת את הופעת כפתורי הדפדוף, במידה ורוצים שהתמונות יתחלפו מעצמן ללא השפעת הגולש.
ישנם 7 סוגי חיצים לבחירה. אין אפשרות להשפיע עליהם בעיצוב.
הסרת התיוג מהאפשרות Scale arrows, תגרום לכפתורים להופיע בגודל קבוע, ללא קשר לגודל המסך או לפלטפורמה.

3. בחירת כפתורי חיווי (איזו תמונה פעילה)
האפשרות הראשונה משמאל (הריבוע הלבן הריק) מבטלת את הופעת כפתורי החיווי.
ישנם 6 סוגים לבחירה ואין אפשרות להשפיע עליהם בעיצוב.
הסרת התיוג מהאפשרות Scale bullets, תגרום לכפתורים להופיע בגודל קבוע, ללא קשר לגודל המסך או לפלטפורמה.

4. Ratio - יחס. פרופורציית התמונה:
יש להשאיר תמיד את ברירת המחדל - באחוזים. האפשרות use ratio מאפשרת קביעת גודל בפיקסלים, מה שאינו רצוי במעבר פלטפורמות.
הקביעה באחוזים מתייחסת ליחס בין הרוחב לגובה.
אם מדובר בתמונת רוחב - היחס יהיה 66% (2:3) או 75% (3:4) לפי התמונה המקורית.
אם מדובר בתמונת גובה - היחס יהיה 120% (3:2) או 150% (4:3) לפי התמונה המקורית.
** לא ניתן לקבוע באותה גלריה יחס שונה בין הרוחב לגובה, לכן יש להפריד תמונות רוחב וגובה לשתי גלריות, או ליצור את תמונות הגובה במרכז קובץ רוחב.

 

5. Image fill mode - אופן מילוי המסגרת
ישנן ארבע אפשרויות לקביעת מילוי המסגרת ע"י התמונה:

Stretch - מתיחה: התמונה תמלא את גודל המסגרת, תוך התעלמות מהפרופורציות המקוריות. עלול לגרום לעיוות התמונה אם המסגרת אינה בפרופורציות המדויקות של התמונה.

Contain - התמונה תותאם לגובה המסגרת, והרוחב יותאם פרופורציונלית לגובה הנתון במסגרת. עלול להישאר רווח לבן בצדדים.

 
gallery-build-image-fill
 
Cover - התמונה תכסה את כל המסגרת. אם התמונה המקורית קטנה מגודל המסגרת היא תימתח ע"י המערכת, מה שעלול לגרום לפיקסול התמונה, לכן רצוי לטעון רק תמונות בגודל מינימלי מתאים. אם התמונה המקורית גדולה מגודל המסגרת, היא תמלא את הרוחב ותחתוך את המיותר בגובה.

Actual size - התמונה תיראה בגודלה המקורי, והמסגרת תותאם לגודל התמונה.

הבחירה המומלצת היא Cover, בהנחה שטוענים רק תמונות גדולות מספיק כדי שלא יימתחו ויתפקסלו, ושתמונות הגלריה אחידות באוריינטציה (רוחב או גובה).
 

6. Transitions - מעבר אוטומטי בין התמונות

ניתן לבחור צורת מעבר רצויה מתוך הרשימה הנשלפת.
האפשרות הראשונה היא Random, וכוללת את כל הצורות האחרות ברשימה, המופיעות בצורה רנדומלית.
 
כאשר בוחרים באפשרות כלשהי בשדה זה, נוסף שדה נוסף לבחירת קצב מעבר התמונות (כל כמה שניות תתחלף תמונה).
ברירת המחדל היא 3 שניות.


במקרה של מעבר אוטומטי בין התמונות אפשר לבטל את אופציית הדפדוף (סעיף 2 לעיל) ולהפעיל את אופציית החיווי (סעיף 3 לעיל). כך יוכל הגולש לדעת באיזו תמונה על הרצף הוא נמצא.
 
gallery-build-transition-interval
 
gallery-build-bullets
 
gallery-build-image-fill
 

7. קביעת מספר התמונות בשורה
בגלריות בהן מופיעות מספר תמונות בשורה (lightbox, carousel, masonry), ניתן לקבוע כמה תמונות יופיעו בכל שורה, וע"י כך להשפיע על גודל התמונות: פחות תמונות = תמונה יותר גדולה.
ברירת המחדל היא 3 תמונות.
הטווח הוא בין 0 (כל התמונות שהוכנסו לגלריה גם אם בגודל זעיר) עד 10.

8. הרווח בין התמונות
בגלריות בהן מופיעות מספר תמונות בשורה (lightbox, carousel, masonry), ניתן לקבוע את הרווח בין התמונות.
ברירת המחדל היא 8 פיקסלים.
הטווח הוא בין 0 פיקסלים (התמונות ייצמדו זו לזו) ל-40 פיקסלים.

9. Title location - מיקום כותרת התמונה
בהנחה שנבחרה האפשרות להצגת כותרת התמונה (פירוט בסעיף 11 להלן), ניתן לבחור היכן תמוקם הכותרת.
אפשרות זו רלוונטית רק בגלריות מסוימות, כמו Carousel, Lightbox, ומאפשרת לבחור בין Bottom (מתחת לתמונה) לבין Top (מעל התמונה).

10. Lightbox on Click
בכל הגלריות (למעט Lightbox gallery), ברירת המחדל היא שלחיצה על התמונה פותחת קישור שהוגדר בעריכת התמונה (הנחיות בדף עריכת תוכן הגלריה).
ניתן לשנות את ברירת המחדל, ע"י תיוג Lightbox on click ובכך לגרום לכך, שלחיצה על התמונה תפתח את התמונה בסגנון גלריית Lightbox:
תמונה מוגדלת צפה בגדול מעל רקע כהה שקוף, כותרת התמונה מתחת ויכולת דפדוף בין התמונות בגלריה.
 

11. Title visibility - נִראות כותרת התמונה
ניתן לקבוע באופן גורף לכל הגלריה אם ואיך תיראה כותרת התמונה.
יש לבחור בין 4 אפשרויות:
Choose per image - לבחור לכל תמונה בנפרד (בשלב עריכת תוכן הגלריה. הסבר בדף זה).
Show Title - להציג כותרת באופן גורף.
Use title only as attribue - להשתמש בכותרת כמשתנה בלבד (במנוע חיפוש למשל).
Use title only as alt - להשתמש בתמונה כאלט בלבד (במעבר עכבר. חיוני לצורכי קידום והנגשה לנכים).

ברירת המחדל היא Choose per image, ומשמעותה שכל הכותרות יוצגו כאלט בלבד. זוהי ברירת המחדל ברמת התמונה.
האלט הוא שדה חובה, מאחר והחוק דורש להכניסו לטובת הנגשת האתר לנכים וטוב גם לצורכי SEO (קידום).
אם בוחרים כאן באפשרות אחרת, אין צורך לבטל את ההגדרה בכל תמונה בנפרד.

 
gallery-build-Title-Visibility
 

12. מספר תמונות בדף
ניתן להגביל את מספר התמונות שיוצגו בדף (בגלריות בהן זה רלוונטי, כמו Lightbox, Carousel, Horizontal & Vertical Thumbnails). על ידי כך ייווצר דפדוף פנימי בתוך דף הגלריה.