הגדרות דף הפורום

לאחר הקמת הדף הייעודי וגרירת רכיב הפורום לדף, יש להתאים את הגדרות הפורום לצורכי ודרישות הלקוח.

שימו לב!
ההודעות הנראות בממשק העבודה הן וירטואליות בלבד, לצורך בדיקת העיצוב והמבנה, ואינן נראות בצפייה באתר.

לפירוט והדגמה - לחצו על מספר כל הגדרה.
 
 


1.
Require confirmation - דרוש אישור
נועד לאפשר למנהל האתר למנוע פרסום הודעות ותגובות לא רצויות בפורום.
מנהל האתר יקבל הודעה במייל עם כתיבת הודעה חדשה בפורום ויוכל לאשר את הפרסום או למחוק.
** כרגע לא עובד בצורה תקינה ותיוג אפשרות זו מונע פרסום הודעות לחלוטין. אין להשתמש באפשרות זו.
Forum - Properties - confirmation

2. Talkback mode - מצב טוקבקים
משפיע על תצוגת השרשורים בפורום. במקום אייקון גראפי, ההודעה הפותחת כל שרשור תסומן במספר סידורי (יורד - ההודעה המאוחרת יותר תופיע עליונה).
Forum - Properties - talkback mode

3. Max thread depth - מספר תגובות בשרשור
קובע את מספר רמות התגובות האפשריות לכל שרשור, מינימום 1 מקסימום 20.
ברירת המחדל היא 0 שמשמעותו - ללא הגבלה (כלומר, עד המקסימום).
מומלץ לבחור ב-4 לכל היותר, כדי לא לפתוח דיונים שלמים שיסתתרו תחת הודעה אחת.
Forum - Properties - Max threads depth

4. Threads per page - מספר שרשורים בדף
קביעת מספר השרשורים שיופיעו בכל דף. מינימום 1 מקסימום 100.
מומלץ להשאיר את ברירת המחדל - 10 שרשורים. ניתן לשנות גם רטרואקטיבית, במידה והשרשורים ארוכים ורוצים לקבוע מספר נמוך יותר של שרשורים בדף.
Forum - Properties - Threads per page