אפקטי תצוגה

כדי לערוך אפקטי תצוגה על תמונות (למעשה על כל רכיב, לצורך הדגמה נבחרו תמונות):

1. יש לבחור את הרכיב ובפאנל הניהול הימני, בלשונית העיצוב (הלשונית האמצעית בעלת אייקון המברשת) לבחור בלשונית האפקטים תחת External panel (השנייה מימין, בעלת אייקון מטה הקסמים).

2. בלשונית זו, החלק השני - הוא Display effects.

ישנן שלוש אפשרויות תצוגה:

א. Grayscale - גווני אפור
image-effects-display-grayscale-01
ב. Blur - אפקט טשטוש
image-effects-display-blur-01
ג. Sepia - גוון חום "עתיק", המשווה לתמונה מראה "של פעם".
image-effects-display-grayscale-01
3. לכל אחד מהאפקטים הנ"ל, עוד שתי אפשרויות תצוגה במעבר עכבר.

א. On hover
התמונה תיראה במצב רגיל בתצוגה הראשונית, אך במעבר עכבר האפקט יחול עליה

Grayscale on hover
grayscale-on-hover
Blur on hover
Blur-on-hover
Sepia on hover
sepia-on-hover
ב. Back to normal on hover
התמונה תיראה עם האפקט במצב ההתחלתי, ותחזור למצבה המקורי במעבר עכבר.

Grayscale - Back to normal on hover
Grayscale - Back to normal on hover
Blur - Back to normal on hover
Blur - Back to normal on hover
Sepia - Back to normal on hover
Sepia - Back to normal on hover